KONTAKT

Sídlo klubu:
Údernícka 51
972 51 Handlová

Číslo účtu:

SK04 0900 0000 0050 4588

Kapacita divákov:
1200 ľudí

Generálny manažér:
Karol Kučera
+421 (0)918 373 688

handlovambk@gmail.com

Vedúci mužstva:
Ing. Rudolf Vlk
+421 (0)905 414 219

vlkrudolf@gmail.com

Fotograf:

Mgr. Lenka Molnárová

Správna rada:

Prezident:

Mgr. Ján Spevár

Členovia:

Peter Kollár

Bc. Daniel Trangoš

Ing.Rudolf Vlk

Ing. Peter Mendel

Mediálna komunikácia:
Pavel Procner
+421 911 123 743

+421 910 231 743

pavelprocner@gmail.com

 
TOP